Наша команда

Таратута Лілія Вікторівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри "Обліку і аудиту", управляючий партнер ТОВ "АФ Злагода"

Коло професійних інтересів: аудит; економічна ефективність; автоматизація та оптимізація фінансових потоків; облік у бюджетних установах; інформаційні системи і технології обліку, аналізу і аудиту; поглиблений аналіз господарської діяльності, ціноутворення; моделювання; проектний аналіз, тощо. Автор наукових статей і навчальних посібників з обліку, аудиту, аналізу.

Хобі: подорожування пам'ятками України, вишивання, вирощування квітів.

Життєве кредо: Зробіть кожну свою думку, кожне слово і кожен вчинок добрими і чистими. Без цієї роботи життя безглузде.

Таратута Костянтин Васильович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри "Металургійного обладнання", управляючий партнер,оцінювач

Коло професійних інтересів: бізнеспланування, конструкції та розрахунки металургійного обладнання; сучасні засоби організації та планування ремонту металургійного обладнання; економіка ремонтних підприємств. Автор 9 патентів, наукових статей в галузі металургійного обладнання , співавтор всеукраїнсього підручника "Техніко-економічні обґрунтування проектних рішень".

Хобі: спорт, шахи, подорожування пам'ятками та природними перлинами України.

Життєве кредо: Навіть дорога в тисячу льє починається з першого кроку.

Лищенко Олена Германівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри "Обліку і аудиту", управляючий партнер ТОВ "АФ "Злагода"

Коло професійних інтересів: розробка бізнес-планів підприємницької діяльності та напрямків бізнесу,  економічне обґрунтування проектів, стратегічний аналіз у господарюючих суб'єктів, проектний аналіз бізнес-планів, прогнозний аналіз фінансового стану та ефективності діяльності,  Due Diligence (процедура формування об'єктивної думки про об'єкт інвестування), розрахунок ефективності інновацій, що впроваджуються.  Розробка та впровадження нових наукових методичних підходів в економіці підприємств. Автор наукових статей і навчальних посібників. 

Хобі: Подорожування Україною, спорт.

Життєве кредо: завжди і всюди діяти гуманно, чесно і справедливо

Шевчук Любов Михайлівна
Управляючий партнер ТОВ "АФ "Злагода" у Львівській області

Коло професійних інтересів: відновлення втраченої інформації в обліку, облік згідно національних положень стандартів, облік за міжнародними стандартами та складання фінансової звітності за МСФЗ, складання компетентної та своєчасної податкової звітності, підтвердження достовірності фінансової звітності та іншої фінансової інформації, удосконалення внутрішньо фірмових стандартів якості аудиторських послуг.

Хобі: українська та художня вишивка, спорт, сімейні традиції

Життєве кредо: Сильна людина, не та, у якої все добре. Це та, у якої все добре незважаючи ні на що.

Мордович Тетяна Миколаївна
Помічник аудитора

Коло професіональних інтересів: аудит фінансової звітності, автоматизація обліку, аналіз фінансово-господарської діяльності.

Хобі: українська вишивка, історія, книги

Життєве кредо: не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все якнайкраще