Економіко-правові послуги

  • Комплексна діагностика (перевірка) стану підприємства та за її результатами розробка програми стабілізації фінансової ситуації з подальшим розвитком підприємства.
  • Супроводження роботи дирекції підприємства, з метою дотримання чинного законодавства, статуту та виконання посадових обов'язків.
  • Аналіз структури доходу, ефективності напрямків і продуктів компанії.
  • Аналіз ефективності керування дебіторською та кредиторською заборгованістю. Визначення втрат від несвоєчасних повернень оплат за реалізовану продукцію. Заходи щодо стабілізації фінансової дисципліни.
  • Аналіз ефективності використання запасів компанії та основних засобів. Визначення заморожених активів компанії та варіанти їхнього використання.
  • Аналіз повноти й вірогідності обліку активів і зобов'язань.
  • Оцінка системи управлінського обліку та внутрішнього контролю.Due Diligence (процедура формування об'єктивної думки про об'єкт інвестування).
  • Розробка бізнес-планів.