Аудит бухгалтерського і податкового обліку

Аудиторські послуги
 • АУДИТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Мета: комплексний або тематичний аналіз напрямків господарської діяльності підприємства, визначення шляхів вдосконалення фінансової діяльності підприємства, визначення шляхів вдосконалення фінансової дисципліни та організація прозорості бухгалтерської інформації згідно головної стратегії і мети дослідження підприємства.

  Результат та очікуваний ефект: оптимізація податкового навантаження, вдосконалення управлінського обліку і аналізу; формування показників ефекту в досягненні стратегії підприємства; налаштування контролюючих систем для підтримки прозорості та своєчасності отримання фінансової інформації. Формування автоматизхованої внутрішньої статистики. Встановлення нормативно-правовоих підстав стосовно співпраці за існуючими державними програмами, які відповідають головній меті та стратегії підприємства.

 • АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,  ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ОПОДАТКОВУВАННЯ, У Т.Ч. ПАТ, ПРАТ, ЕМІТЕНТІВ ОБЛІГАЦІЙ, ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ (СК, КУ, ІНШІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

  Мета: дослідження стосовно достовірності фінансової інформації, представленої у річній фінансовій звітності та визначення передумов подальшої безперервної діяльності.

  Результат та очікуваний ефект: аудиторський звіт для емітентів цінних паперів та фінансових установ являється загальнодоступною інформацією. Висновок незалежних аудиторів можуть дати підстави для залучення додаткових коштів від потенційних інвесторів, визначення довіри до нових стратегічних партнерів, провести аналіз в галузі, конкурентний що може призвести до корегувань головної мети і стратегії підприємства.

 • АУДИТ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЇ, БАНКРУТСТВІ ПІДПРИЄМСТВ - ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЙСНОЇ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА (ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ)

  Мета: проведення фундаментальних досліджень щодо визначення впевненості стосовно критичного передбанкрутного стану підприємства та діагностика шляхів щодо реанімування господарської діяльності.

  Результат та очікуваний ефект:  аудиторський висновок щодо фінансового стану підприємства на дату аналізу, який визначає також причини банкрутства: доведення до банкрутства, фіктивне чи приховане банкрутство. Та визначення шляхів реанімування підприємства або ж формування алгоритму ліквідації. Розробка плану санації та контроль за його впровадженням. Пошук потенційних інвесторів.

 • АУДИТ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАРТНЕРІВ І КЛІЄНТІВ - ДЛЯ БАНКІВ ПРИ ВИДАЧІ КРЕДИТІВ, ДЛЯ ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПЕРЕКОНАТИСЯ В «НАДІЙНОСТІ» СВОГО ПОТЕНЦІЙНОГО ПАРТНЕРА

  Мета: на основі загально доступної фінансової інформації. Формування думки стосовно фінансового стану та платоспроможності партнерів підприємства, визначення їх рівня платоспроможності та фінансової стійкості.

  Результат та очікуваний ефект:   звіт незалежного аудитора щодо фінансової стійкості і платоспроможності партнерів підприємства. Очікуваний прогноз погашення дебіторської, кредиторської заборгованості. Розробка система дисконтування та розстрочки платежів.

 •   АУДИТ ПОВНОТИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ (ПАТ, ПРАТ, ІНШІ ЕМІТЕНТИ, ФІН. УСТАНОВИ, ІНШІ)

  Мета: встановити достовірність  повноти і своєчасності формування статутного капіталу підприємства згідно нормативно – правових вимог України.

  Результат: аудиторський висновок щодо повноти і своєчасності формування статутного капіталу підприємства згідно нормативно – правових вимог України. 

 • ПОТОЧНИЙ АУДИТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА, ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Й КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ.

  Мета: надання  професійних консультацій суб’єктам господарювання з питань організації обліку, внутрішнього контролю та податкового навантаження; економічні обґрунтування в судових справах.

  Результат та очікуваний ефект:  аудиторські висновки спеціалізованого призначення, письмові та усні консультації, висновок судового експерта, тощо. Поточний аудит дає підприємству додаткові гарантії уникнення фінансових ризиків пов’язаних з постійними змінами податкового законодавства, правових відносин між підприємствами, формуванням резервів та уникненням інфляційних втрат. 

 

 • АУДИТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ - З НАДАННЯМ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕСТАЧІ, ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕНІ ПОЛІПШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)

  Мета: дослідження первинних документів для встановлення фактів нестач, втрати економічної вигоди, витрат на проведені поліпшення об’єктів комунальної власності, тощо.

  Результат та очікуваний ефект: аудиторський висновок, який можна використовувати як аргументований доказ в суді для вирішення господарських конфліктів. 

 

 • ІНШІ ПОСЛУГИ З ДОМОВЛЕНОСТІ ІЗ ЗАМОВНИКОМ

 • ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТІВ (РЕГУЛЯРНА, АДМІНІСТРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ) - КОМПЛЕКС ПОСЛУГ

 • АУДИТ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
Бухгалтерські послуги
 •   Організація та ведення (на абонентній основі) бухгалтерського й податкового обліку підприємств. (всі форми власності й оподаткування в Україні ).
 •   Розробка індивідуальних схем оптимізації оподаткування в рамках чинного законодавства.
 •   Відновлення й поновлення бухгалтерського й податкового обліку підприємств.
 •   Налаштування бухгалтерії  під умови бізнесу;
 •   Контроль за веденням бухгалтерського й податкового обліку:  поточні консультації;  аналіз правильності ведення поточного обліку;  аналіз правильності підготовки поточної звітності.
 •   Підготовка й подача звітності підприємств, які тимчасово не здійснюють господарської діяльність. (Всі форми власності й оподаткування)
 •   Підбор кадрів для ведення бухгалтерського обліку підприємств
 •   Консультації  з питань бухгалтерського та податкового обліку
 
Юридичні послуги
 •   Реєстрація, перереєстрація, реструктуризація й реорганізація підприємств всіх форм власності (ПАТ / ПрАТ; ТОВ / ДП;  громадська організація;  інші форми організації).
 •   Формуванні документів згідно  Закону України «Про акціонерні товариства».
 •   Внесення й реєстрація змін у статутні документи.
 

Вартість послуги: 

Від 15 000грн