Ліквідація юридичної особи

 
Шановний відвідувач сайту!
 
Якщо для Вашого бізнесу настали скрутні часи і Ви прийняли рішення про припинення господарської діяльності, тоді цей порядок дій по закриттю юридичної особи саме для Вас, оскільки здійснити цю процедуру Ви можете самостійно. Необхідно лише запастись терпінням щонайменше на наступні 2 місяці, адже саме такий мінімальний період передбачено законодавством для ліквідаційної процедури. 
 
Необхідна нормативно –правова база:
 
Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV;
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV;
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV;
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III;
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», від 14.05.1992 р. № 2343-XII;
Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений Наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011 р.;
Порядок прийняття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений Постановою Правління ПФУ № 21-6 від 27.09.2010 р.;
Наказ Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів 

Етап

Примітки

Документ, який складається/отримується/подається

Прийняття рішення про закриття, призначення комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора), встановлення порядку і строків задоволення вимог кредиторів;

 

Протоколом про ліквідацію оформляємо рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), визначаються її повноваження, порядок прийняття рішень. Так само визначається порядок і строк пред'явлення (не може бути менше двох і більше шести місяців, з дня оприлюднення відомостей про ліквідацію підприємства на сайті реєстраційної служби) кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється 

Повідомлення держреєстратора, внесення відомостей до Єдиного держреєстру про те, що юрособа перебуває в процесі припинення,

 

На цьому етапі відбувається звільнення працівників у встановленому порядкую

Частиною 1 статті 105 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники юридичної особи зобов'язані протягом трьох днів письмово повідомити про припинення юридичної особи орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Статтею 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено перелік документів, які необхідно надати державному реєстраторута вимоги до них:

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Виявлення кредиторів та задоволення їх вимог; розпорядження майном юрособи, що ліквідується, якщо воно залишилося після задоволення вимог кредиторів

Пунктом 11.6 Порядку обліку платників податків і зборів передбачено, що органи податкової служби повинні так організувати свою роботу, щоб вимоги до підприємства зі сплати податкових платежів, якщо такі матимуть місце, були пред'явлені до платника протягом строку, передбаченого для пред'явлення кредиторами своїх вимог до підприємства. Зазвичай такий термін становить два місяці.

 По закінченні строку пред'явлення кредиторами своїх вимог ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають проміжний ліквідаційний баланс, який підлягає затвердженню на загальних зборах учасників підприємства.

Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) проводять розрахунки з кредиторами в порядку черговості, що передбачена ст. 112 Цивільного кодексу України.

 

Порядок дій та відображення у обліку операцій з ліквідації майна юридичної особи розглянемо у наших наступних статтях. 

Зняття підприємства з обліку в органах податкової служби та Фондах соціального страхування

Зняття підприємства з обліку в органах податкової служби регулюється Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011 р.

Фондам загальнообов'язкового соціального (пенсійного) страхування окремо подавати будь-які заяви (листи) про ліквідацію не обов'язково, тому що інформація про припинення юридичної особи шляхом ліквідації приходить їм від державного реєстратора електронним повідомленням. Самостійно варто тільки зв'язатися зі своїми інспекторами у фондах для узгодження термінів проведення позапланових перевірок.

Довідка про відсутність заборгованості по податках у Песійному фонді дійсна протягом 30 календарних днів.

Довідка про відсутність заборгованості по податках у ДПІ дійсна протягом двох місяців.

Закриття рахунків у банках

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Довідка банку про закриття розрахункового рахунку

Скдання ліквідаціної звітності

Після розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який підлягає затвердженню рішенням засновників (учасників) або уповноваженим ними органом.

Складання акту ліквідаційної комісії, ліквідаційного балансу та ліквідаційної податкової декларації.

Підготовка документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню та передача їх у архів

Наказ Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Довідка з архіву про прийняття документів на довгострокове зберігання

Внесення запису до Єдиного держреєстру про припинення юридичної особи.

 

Державному реэстратору подається:

-                 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

-                 довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів;

-                 довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

-                 довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Бажаємо Вам натхнення у Ваших справах!

 

ad