Перевірки податковими органами та органами соцстрахування: загальна інформація

Автор статті Менеджер

Міністерство доходів та зборів було реорганізовано в державну фіскальну службу України, яке уповноважено направляти письмові запити та проводити такі види перевірок:
камеральні;
документальні (планові або позапланові; виїзні та невиїзні);
фактичні;
зустрічні.
Камеральні перевірки проводяться без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу або направлення на її проведення, а об’єктом перевірки є вся податкова звітність суцільним порядком. 
Документальні перевірки проводяться на підставі: 
податкових декларацій;
фінансової, статистичної, іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку;
первинних бухгалтерських та податкових документів;
документів та податкової інформації, отриманих податковим органом, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Фактичні перевірки здійснюються без попередження платника податків на підставі наказу керівника податкового органу, копія якого вручається платнику податків або його представникам. Така перевірка не повинна перевищувати 10 діб.
Податкові органи мають право проводити зустрічні звірки суб’єктів господарювання щодо платника податків. За результатами проведення зустрічної перевірки складається довідка, яка вручається суб’єкту господарювання не пізніше наступного дня її складання.
Перевіряючи вправі приступити до роботи за умови пред’явлення або надіслання таких документів:
направлення на проведення перевірки з датою видачі, найменуванням податкового органу, реквізитами наказу про проведення відповідної перевірки, найменуванням та реквізитами суб’єкта та об’єкта перевірки, метою, видом, підставою, датою початку та тривалістю перевірки, посадою та прізвищем перевіряючого, підписом керівника (або заступника) податкового органу, скріпленого печаткою.
копії наказу про проведення перевірки;
службового посвідчення осіб, які зазначені на проведення перевірки.
Представники Міністерства доходів та зборів мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про подання інформації. Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або його посадовій особі, а в разі направлення в електронному вигляду – у разі надходження сформованого забезпеченням повідомлення про доставку. Якщо запит складено з порушенням вимог, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь. У іншому випадку платники податків зобов’язані надати інформацію, визначену у запиті у такі терміни:протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту; протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту –якщо за результатами перевірок виявлено факти, що свідчать про можливі порушення. У разі ненадання інформації на запит платнику податків загрожує документальна позапланова перевірка.
Якщо платник податків не згоден з будь-яким рішенням, прийнятим податковими органами, він має право оскаржити це рішення, особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла скаргу, ознайомитись з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали, бути присутньою при розгляді скарги, користуватися послугами адвоката чи представника.
Скарга подається протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення, що оскаржується та протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення - рішення, якщо податковий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушення податкового законодавства.